Det er en fornøjelse at kunne byde dig velkommen
til Motivation i Praksis!

 

Når du har fundet vej hertil, er det måske fordi du:

• har kendskab til Den Motiverende Samtale
• er optaget af at gøre det bedst mulige inden for dit fag
• i din praksis giver meget af dig selv
• kunne ønske dig at finde en måde, hvorpå personen, du motiverer, tager mere ansvar
• brænder for at gøre en forskel, for de mennesker du arbejder med
• allerede har kompetencer inden for motivation, men har lyst til at lære endnu mere

Håber du her finder inspiration og får lyst til at vide mere inden for kommunikation, motivation og forandring.

Kurser

Deltag i et kursus i fællesskab med kolleger eller med andre. For bedst mulig læring er alle kurser bygget op omkring forberedelse, kort teoretisk gennemgang, træning, drøftelser og kobling til egen praksis.

Individuel oplæring

Få en skræddersyet oplæring i MI.
Et individuelt forløb, hvor du er medbestemmende ift. hvor og hvornår undervisningen foregår, og hvilke områder, du finder relevant ift. din eksisterende viden og nuværende praksis.

Supervision

Få supervision på brugen af metoden i praksis. Supervisionen bygger på en sag eller på en lydoptagelse fra din praksis og foregår i et trygt og lærerigt miljø. Supervisionen foregår individuelt eller i mindre grupper. Online supervision er også muligt.

Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern kommune

I Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern kommune er undervisning og supervision højt prioriteret på tværs af afdelinger....

Kræftens Bekæmpelse

I et nyt projekt i Kræftens Bekæmpelse underviser jeg en gruppe sygeplejersker i bedst muligt at kunne hjælpe patienten igennem behandlingsforløbet i Sundhedsvæsenet....

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Psykiatrisk Center Sct. Hans har de seneste 10 år haft fokus på at udvikle og implementere Den Motiverende Samtale (MI). I 2014 blev jeg tilknyttet som underviser....

Allorfik, Grønland

Siden 2018 har jeg været tilknyttet som underviser og supervisor for alle medarbejdere ved Allorfik, Videncenter om Afhængighed i Grønland ....

Socialstyrelsen

Undervisning, træning og supervision i Den Motiverende Samtale for socialfaglige medarbejdere og konsulenter i KC Prostitution....

Røde Kors

I Røde Kors Asylafdelings personalesektion undervises og trænes en gruppe ansatte i at skabe motivation hos asylansøgerne i forhold til deres ændrede livssituation....

Svendborg Kommune

Forsorgscenter Sydfyn har taget grunduddannelse i Den Motiverende Samtale i efterår/vinter 2012. Siden da supervision på brugen af metoden i praksis 3-4 gange årligt....

Skanderborg Kommune

Kompetenceudvikling i Den Motiverende Samtale i Skanderborg Kommune. En indsats under sundhedsplanen for frontmedarbejdere i Skanderborg Kommune, 2014-2016, 156 medarbejdere....

Sundhedsstyrelsen

På Sundhedstyrelsens Alkoholbehandleruddannelse undervises landets alkoholbehandlere i MI. Siden 2012 har Helene stået for MI undervisningen på model 2....

view all