Det er en fornøjelse at kunne byde dig velkommen
til Motivation i Praksis!

 

Når du har fundet vej hertil, er det måske fordi du:

• har kendskab til den motiverende samtale
• er optaget af at gøre det bedst mulige inden for dit fag
• i din praksis giver meget af dig selv
• kunne ønske dig at finde en måde, hvorpå personen, du motiverer, tager mere ansvar
• brænder for at gøre en forskel, for de mennesker du arbejder med
• allerede har kompetencer inden for motivation, men har lyst til at lære endnu mere

Håber du her på sitet kan finde inspiration og får mod på yderligere udvikling inden for kommunikation, motivation og forandring.

Temadage

På en temadag får du et overblik over teorien. Desuden afprøver du nogle af metodens værktøjer, som du med det samme kan implementere i din praksis.

Supervision

Få supervision på brugen af metoden i praksis. Supervisionen bygger på enten en sag eller på en lydoptagelse fra din praksis og foregår i trygt og lærerigt miljø.

Oplæg

Hvis du ønsker baggrundsviden og en lille smagsprøve på metoden, er oplæg en mulighed. Længde og indhold tilpasses altid efter ønsker og behov.

MITI kodning

MITI kodning er en analyse, hvor du får en detaljeret feedback på en af dine optagede MI samtaler.

Undervisning

Skræddersyet undervisning tilrettelægges ud fra jeres eksisterende viden og behov. Implementeringen vil være en naturlig del af planlægningen.

Kurser

På de åbne kurser bliver der lagt stor vægt på, at din daglige praksis og træningen med kommunikationen kommer i spil.

Socialstyrelsen

Undervisning, træning og supervision i Den Motiverende Samtale for socialfaglige medarbejdere og konsulenter i KC Prostitution....

Aarhus ungdomscenter

Rusmiddelteamet i Aarhus Kommunes Ungdomscenter har i 2016 – 2017 modtaget undervisning og supervision i Den Motiverende Samtale....

Røde Kors

I Røde Kors Asylafdelings personalesektion undervises og trænes en gruppe ansatte i at skabe motivation hos asylansøgerne i forhold til deres ændrede livssituation....

Kriminalforsorgen

I løbet af efteråret 2017 underviste jeg rådgiverne i Kriminalforsorgen i nye grunduddannelser i Den Motiverende Samtale. Forløbet skal understøtte eksisterende redskaber....

Misbrugscenter Herning

Et undervisnings- og supervisionsforløb i Den Motiverende Samtale for alle medarbejdere inden for alkohol og stofområdet. Her er tænkt læring på tværs af faggrupper og teams....

Svendborg Kommune

Forsorgscenter Sydfyn har taget grunduddannelse i Den Motiverende Samtale i efterår/vinter 2012. Siden da supervision på brugen af metoden i praksis 3-4 gange årligt....

Skanderborg Kommune

Kompetenceudvikling i Den Motiverende Samtale i Skanderborg Kommune. En indsats under sundhedsplanen for frontmedarbejdere i Skanderborg Kommune, 2014-2016, 156 medarbejdere....

Sundhedsstyrelsen

På Sundhedstyrelsens Alkoholbehandleruddannelse undervises landets alkoholbehandlere i MI. Siden 2012 har Helene stået for MI undervisningen på model 2....

Regionshospitalet Randers

MI-undervisning til læger og sygeplejersker på akutafdelingen og MS3. Formålet er at støtte patienter med svære rusmiddelproblemer til at gennemføre behandling...

view all