MI netværket

MI netværket

Lyst til at vide mere om Det danske MI-netværk?

Det danske MI-netværk for MI-undervisere

 

MI-netværkets formål

Fællesskab

- at opbygge et fællesskab og et forum for faglig sparring inden for MI

- gennem et aktivt fællesskab at udbrede kendskabet til MI i Danmark

- videns- og erfaringsudveksling

 

Undervisning

- at fremme og udvikle viden, kvalitet, forståelse og materiale relateret til undervisning i MI

Forskning/evidens

- at fremme og udvikle viden samt kvalitet og forståelse af forskning og evidens inden for MI generelt samt til undervisnings- og formidlingsformål

MINT Nordic, MINT og TNT

-at fremme kendskabet til medlemskab af MINT og dele information omkring kommende arrangementer og generel udvikling inden for MI fællesskaberne

Praktiske oplysninger:

Mødes 1 gang årligt – den første onsdag i marts

No Comments Yet.

Leave a comment