Åbent værksted

MI-værkstedet henvender sig til alle

  • som har lyst til at en kort introduktion til metoden MI
  • som ønsker at få sparring i MI

Kursister fra grunduddannelsen inviteres til fagligt værksted med fokus på Den Motiverende Samtale i praksis.

Forhåbentlig er du godt i gang med at bruge metoden og kan se, hvordan den forbedrer din praksis. På det åbne værksted får du mulighed for at holde sig varm inden for metoden og for at blive inspireret af andre, der også anvender og har glæde af metoden.

Det er tiltænkt som et åbent værksted, hvor man i en lille gruppe i løbet af et par timer, vil kunne få sparring på aktuelle dilemmaer fra praksis.

Også nye interesserede er meget velkomne. Du vil få en kort introduktion af metoden, og afprøve enkle greb, der frembringer motivation. Du får mulighed for at fornemme, om denne metode og denne form for læring, passer til dig og dine forventninger.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Næste åbent MI-værksted

Skanderborg, den 25. april 2019 kl. 10.00-12.00

Tilmeld dig via mail til Helene Foss