Konflikthåndtering: 1 dags workshop

Det er ganske almindeligt, at der opstår konflikter i relationer og i samtaler. Som oftest handler disse konflikter om forskellige forventninger, om ikke indfriede ønsker og om ubevidste mønstre. Konflikter kan fylde uhensigtsmæssigt meget og kan give dårlig trivsel for den enkelte og på arbejdspladsen.

Workshoppen varer en dag og henvender sig til dig, der ønsker at få værktøjer til at håndtere konflikter.

På denne dag kommer vi omkring:

  • hvad handler konflikten om, og hvordan kan du bedst muligt være i situationen
  • hvordan bevares roen
  • hvordan samarbejder du på trods af uenighed

Det du får med dig er:

  • indsigt i, hvordan du kan italesætte dilemmaet i konflikten
  • træning i at kommunikere i konflikten
  • en bevidsthed om, hvad du fremover vil kunne gøre for at undgå konflikter

Om underviserne

Undervisere: Peter Gabelgaard Brolund og Helene Foss.

Peter og Helene underviser og træner til dagligt i kommunikation, Motivational Interviewing (også kaldet for MI eller Den Motiverende Samtale på dansk) inden for bl.a. jobcentre, kriminalforsorgen, misbrugsområdet og sundhedsområdet. På denne dag vil Helene og Peter sammen undervise, give praksiseksempler og træne de kommunikative værktøjer der kan give dig en indsigt i, hvordan du kan justere din kommunikation, så du vil opleve større sikkerhed fremover.

Undervisningsformen

Teorien og træningen vil blive præsenteret og trænet ud fra den evidensbaserede metode MI.

Der vil være en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, filmklip, demonstrationer og træning i grupper med 2-4 personer. Undervisningsformen er tilrettelagt, så du som deltager får mulighed for at træne ud fra eksempler netop fra din praksis.

Du vil få mulighed for at præge undervisningen ved at sende os eksempler, som du gerne vil have berørt i løbet af undervisningsdagen. Dagen bygger på et stort deltagerengagement.

Pris: 14.900 kr. ekskl. moms (der kan være op til 25 deltagere på et hold).

Tilmelding

Sker direkte til Peter på email: peter@micenter.dk eller til Helene på email: foss@motivationipraksis.dk

Har du spørgsmål af nogen art, er du mere end velkommen til at ringe Peter på tlf. 21364745 eller Helene på 53761080.