Kurser

Kurser 

Når du vælger et kursus hos Motivation i Praksis, bliver der lagt stor vægt på, at din daglige praksis, og træningen med kommunikationen kommer i spil.

Når et undervisningsforløb  sammensættes, tages der altid udgangspunkt i, hvad du allerede har af kompetencer, og vi bygger herefter ovenpå.

Undervisningen er nøje sammensat, så der opstår en synergieffekt mellem teorigennemgang, studier, filmklip, træning, drøftelser og relatering til egen praksis. Derfor er din eksisterende viden og erfaringer fra praksis vigtige elementer, som løbende vil blive flettet ind i den teori, jeg gennemgår og eksemplificerer.

På den måde bliver du bevidst og får del i et fælles sprog, der bygger på den evidensbaserede metode Den motiverende Samtale/Motivational Interviewing. Du vil blive bevidst om, hvad du gør, hvornår og hvordan, når du samtaler. Alt trænes i mindre grupper, hvor variation og tryghed er kodeord for læringsprocesserne.

 

Den Motiverende Samtale, grunduddannelse

På dette fire-dags kursus er der fokus på:

• Den teoretiske baggrund for metoden Den Motiverende Samtale / MI / Motivational Interviewing
• Ånden i metoden
• Hvad er motivation, og hvad kan du være opmærksom på?
• Hvordan relationen opbygges
• Hvordan du kan samarbejde omkring fokus og mål
• Hvordan forandring kan udvikles og styrkes
• Hvordan eventuel modstand kan nedtones
• Hvornår og hvordan en mulig plan italesættes
• Implementering af Den Motiverende Samtale

 

Den Motiverende Samtale, overbygning

På dette to-dags kursus er der fokus på:

• Den teoretiske side af metoden
• Nyeste forskning
• Præsentation af MITI-kodning til analyse af samtaler
• Træning i at dæmpe status quo udsagn
• Træning i at flytte momentum hen imod en mulig forandring
• Inddragelse af visuelle redskaber
• Hvordan forandringen fastholdes

 

Den Motiverende Samtale, specielt til unge

På dette to-dags kursus er der fokus på:

• Den Motiverende Samtale, et teoretisk overblik
• Unge, hvad er særligt kendetegnende?
• Ambivalensen
• Værdier og ressourcer
• Diskrepans
• At møde modstand
• Brugbare værktøjer direkte til din praksis
• At åbne samtalen og søg samarbejde
• At finde fælles mål og fokus
• Strategier til at frembringe forandring
• Modstand, hvad gør vi?
• At bevæge sig i retning af en plan
• Afrunding af samtalen
• Mulig opfølgning

 

Den Motiverende Samtale, specielt til grupper

På dette tre-dags kursus er der  fokus på:

• Den teoretiske side af metoden
• Hvordan en gruppe etableres
• Hvordan forandring kan udvikles og styrkes
• Hvordan du skaber tryghed og et godt klima i gruppen
• Hvordan værktøjerne benyttes
• Hvordan gruppedynamikkerne udnyttes
• Hvordan eventuel modstand nedtones
• Hvordan du optimerer dine egne gruppelederkompetencer