Den Motiverende Samtale, grunduddannelse

Fire dages kursus:

Grunduddannelse i Den Motiverende Samtale

 

OBS: Tilbydes igen i 2023

Har du lyst til at forbedre og udvikle dine kommunikative kompetencer inden for motivation og forandring?

 

Er du helt ny inden for området, eller arbejder du allerede med motivation og forandring, kan  du grunduddannelsen tilegne dig viden og kompetencer inden for den evidensbaseret metode Den Motiverende Samtale/MI/Motivational Interviewing.

På de fire dage kommer vi omkring:

• Den teoretiske baggrund bag metoden Den Motiverende Samtale
• Ånden i metoden, bestående af samarbejde, accept, medfølelse og frembringelse
• Processerne i samtalen
• Værktøjerne der anvendes
• Hvad motivation er, og hvad kan du være opmærksom på
• Hvordan du lytter med fokus og nærvær
• Hvordan du samarbejder omkring fokus og mål
• Hvordan du genkender status quo- og forandringsudsagn
• Hvordan status quo dæmpes og forandring styrkes
• Hvordan du styrker håb og tiltro
• Hvordan modstand nedtones
• Hvornår og hvordan en mulig plan italesættes
• Hvordan Den Motiverende samtale implementeres og kan integreres med andet

Undervisningsform

Undervisningen består i høj grad af involvering.
Du vil opleve en vekselvirkning af teorioplæg, diskussion, filmklip, erfaringsudveksling og kobling til egen praksis. Der arbejdes undervejs i forskellige mindre grupper, således der bliver højst mulig deltagelse og træning af den gennemgåede teori.

Undervisningen er tilrettelagt i to moduler:

Dag 1 og 2
På de første dage tilegner du dig den grundlæggende teoretiske viden og afprøver værktøjerne i mindre grupper. Det er hensigten, at du træner videre i din praksis, indtil vi ses på dag 3 og 4.

Dag 3 og 4
På de sidste to dage bygger vi oven på din viden og dine erfaring med at bruge værktøjerne i din praksis. Yderligere får du specifikke værktøjer og træning i at frembringe forandring, håndtering af modstand og din rolle, når du planlægger forandringen.

Tid og sted

Den næste grunduddannelse er indtil videre pga. Covid-19 udskudt på ubestemt tid. I stedet tilbyder jeg individuelle online kurser. Ring og hør nærmere på 53761080.

Når der igen i løbet af 2021 arrangeres åbne kurser, vil alle undervisningsdage være fra 9.00-15.30.

Tilmelding

Du tilmelder dig kurserne i Odense ved at sende en mail til foss@motivationipraksis.dk

Det siger kursisterne

MI giver mig en større opmærksomhed på, hvordan samtalen kan matche den enkelte. Refleksioner kan skabe tilpas forstyrrelse hos den enkelte og frembringe forandringsudsagn! Tak for tre fantastiske og lærerige dage.

- Jette Jochimsen, KiF Haderslev

Helene formår at bringe praksis ind i et læringsrum, så det skaber tryghed, læring og forståelse for brugen af MI. Og så får man altid et smil med på vejen!

- Carina Tapdrup Nielsen, KiF Glostrup

MI undervisningen har været lærerig og meget inspirerende. Så simpelt og dog så svært. Simpelt fordi jeg blot skal lære at lytte og spørge rigtigt. Det virker så nemt og er meget logisk. Svært fordi gamle vaner skal laves om, MEN det giver så god mening, at det skal kæmpes for. Det skal trænes og praktiseres - godt for de indsatte!!

- Heidi Vibeke Hoeg, Sdr. Omme Fængsel

Tusind tak for nogle utrolige lærerige dage. Det har været et kursus lige i min ånd. Der har været AHA oplevelser og YES, det er jo det jeg gør oplevelser.

Mange gode refleksioner, og en god blanding mellem teori og gruppeopgaver.

En sætning jeg tager med mig: gå ikke til planlægning før relationen er bygget op.

- Sandra Svendsen, Projektleder og socialrådgiver, JOBINPLACE A/S