Feedback – MITI kodning

Hvad betyder MITI?

MITI er en forkortelse af Motivational Interviewing Treatment Integrity. MITI 4.1 kodning er det nyeste internationale kodningssystem, som bruges til at vurdere MI samtaler ud fra. MITI 4.1 er udviklet til at blive brugt som:

• Et måleinstrument for behandlingsintegritet i kliniske undersøgelser af MI
• Et formelt feedback-redskab, hvor den professionelle får en forståelse af, hvordan han/hun forbedrer sit kliniske arbejde
• Et element, der kan indgå i udvælgelsen af ansøgere til job eller medarbejdere til oplæring

MITI evaluerer delprocesser i MI, blandt andet værktøjerne, ånden og de fire motivationsprocesser: opbygge relation, finde mål og fokus, frembringe forandringsudsagn og planlægning.

Er en MITI kodning relevant for dig?

Ja, hvis du:
• har brug for at vide, hvordan du i den konkrete samtale praksiserer MI
• gerne vil modtage specifik feedback på, hvilke styrker du har indenfor MI
• ønsker at få en målrettet feedback på, hvordan du i din praksis kan forbedre dit faglige nivau inden for MI

Hvordan foregår det?

Du optager en samtale fra din praksis, hvor du benytter Den Motiverende Samtale (MI). Varer samtalen mere end 20 minutter, udvælger du, hvilke 20 minutter jeg skal lytte igennem og give feedback på. Du skal give mig oplysning om, hvilken type samtale det er, og hvilken forandring der er i fokus. Samtalen sender du til mig som en elektronisk lydfil eller alternativt på et USB stick med posten. Når jeg har lyttet samtalen igennem, vil du få en detaljeret skriftlig feedback, som følges op med en telefonisk feedback. Der vil være fokus på, hvor dine styrker er, og hvad du med fordel kan justere på for at forbedre dine MI kompetencer.

Pris efter aftale.

Kontakt mig og hør nærmere.

Vil du vide mere om MITI kodning, kan du læse den danske oversættelse af MITI-kodningsmanual, som jeg har fået lov til at dele.