Feedback

Feedback

Feedback er afgørende for enhver form for læring. Når først du har lært metoden, både teknikken og at lytte opmærksomt på status quo- og forandringsudsagn, responderer borgeren/klienten på det med det samme. Derved får du en fornemmelse af, i hvilket omfang samtalen har den ønskede retning, og hvorvidt borgeren/klienten føler sig forstået og inddraget.

At optage samtaler og få feedback på dem med jævne mellemrum er en unik måde at udvikle sine kompetencer på. Du vil, i stedet for blot en fornemmelse af, få konkret indsigt og viden om, hvad du gør i din samtale, og lære ud fra det.

Sammen lytter vi til, hvad du i høj grad mestrer og skal blive ved med at gøre. Og sammen bliver vi opmærksomme på, hvor du justerer i din stil, dit sprogbrug, for at kunne f.eks. frembringe og forstørre motivation. Dette for at kunne tydeliggøre ambivalensen, udforske grunde og nødvendighed samt øge samarbejdet imellem borgeren/klienten og dig.

At få feedback i en tryg atmosfære er en forudsætning for, at feedbacken beriger dig professionelt, og dermed også kommer borgeren/klienten til gode. Derfor gør jeg mit absolut bedste for at skabe et rum og et samarbejde, hvor vi begge har indflydelse på mål og rammer i feedbacksessionen. Vi aftaler helt konkret, hvad der er af mål og ønsker for feedbacken, og hvordan det skal foregå.

Feedbacken tager udgangspunkt i MITI-kodning. Det kræver lidt forklaring.

Hvad betyder MITI?

MITI er en forkortelse af Motivational Interviewing Treatment Integrity. MITI 4.1 kodning er det nyeste internationale kodningssystem, som bruges til at vurdere MI-samtaler ud fra. MITI 4.1 er udviklet til at blive brugt som:

• Et måleinstrument for behandlingsintegritet i kliniske undersøgelser af MI
• Et formelt feedback-redskab, hvor du får en forståelse af, hvordan du forbedrer dit kliniske arbejde

Ud fra MITI får du feedback på din brug af værktøjerne, din grad af empatisk lytning, samarbejde, retning i samtalen, frembringelse af forandringsudsagn og dæmpning af status quo udsagn.

Er en MITI kodning relevant for dig?

Ja, hvis du:
• har brug for at vide, hvordan du i den konkrete samtale praktiserer MI
• gerne vil modtage specifik feedback på, hvilke styrker du har inden for MI
• ønsker at få en målrettet feedback på, hvordan du i din praksis kan forbedre dit faglige niveau inden for MI
• ønsker dokumentation på, hvordan dine MI-kompetencer er i netop denne samtale

Hvordan foregår det?

Du optager en samtale fra din praksis, hvor du benytter Den Motiverende Samtale (MI). Varer samtalen mere end 20 minutter, udvælger du, hvilke 20 minutter jeg skal lytte igennem og give feedback på. Du skal give mig oplysning om, hvilken type samtale det er, og hvilken forandring der er i fokus. Samtalen sender/overfører du til mig.

Når jeg har lyttet samtalen igennem, vil du få både en personlig online feedback og en skriftlig feedback. Der vil være fokus på, hvor dine styrker er, og hvad du med fordel kan justere på for at forbedre dine MI-kompetencer.

Kontakt mig og hør nærmere.

Vil du vide mere om MITI-kodning, kan du læse den danske oversættelse af MITI-kodningsmanual, som jeg har fået lov til at dele.