Oplæg

Et oplæg kan beskrives som en smagsprøve på metoden Den Motiverende Samtale.

Det kan handle om metoden generelt eller vinkles på forskellig vis, så det får et mere specifikt fokusområde, fx

Hvad er motivation?
• Hvad er motivation, og hvad kan vi gøre for at motivationen øges?
• Hvad består ambivalens af, og hvordan udnyttes forandringspotentialet i det?
• Hvordan kan værktøjerne fra metoden benyttes, så modstand mindskes?

Demens og Den Motiverende Samtale
• Tanker og erfaringer med brugen af MI inden for arbejdet med demente
• Afklarende- og støttende samtaler til de pårørende

Pårørendesamtaler og Den Motiverende Samtale
• Hvordan kan MI bruges inden for pårørendesamtaler?
• Pårørendesamtaler i grupper

Misbrug og Den Motiverende Samtale
• Hvordan kan værktøjerne fra MI bruges som Kort Intervention?
• Hvordan italesættes alkohol?

Rehabilitering og Den Motiverende Samtale
• At træne MI værktøjerne i forhold til rehabilitering

Unge og Den motiverende Samtale
• Hvordan kan metoden justeres, særligt til arbejdet med unge?

Oplæg udarbejdes altid i samarbejde, så det tilpasses det ønskede fokus og mål. Alt er som udgangspunkt muligt.

Pris og program efter aftale.