Supervision

Er I et hold af medarbejdere, der har deltaget på en grunduddannelse i Den Motiverende Samtale (eller et tilsvarende undervisningsforløb). Og overvejer I at tilpasse jeres MI kompetencer endnu mere til jeres praksis, så er supervision en oplagt mulighed.

Hvorfor supervision?

Formålet er, at hver enkelt deltagers kompetencer inden for MI forbedres. Det handler både om at mestre samtalerne, at lytte og analysere samtalerne og se potentielle udviklingspunkter.

Supervisionen tager udgangspunkt i

• konkrete sager eller
• lydoptagelser af en MI samtale fra praksis (optaget fx på mobiltelefon)

Målet er, at de professionelle:
• først og fremmest føler sig styrket efter have modtaget feedbacken
• får inspiration til den videre udvikling af egne MI kompetencer
• får konkrete bud på, hvad der kan gøres anderledes i den konkrete samtale
• bliver inspireret til fortsat at være bevidste om det verbale og non-verbale sprog

Hvordan foregår det?

Supervisionen foregår i grupper á 2-10 deltagere og varer 2-3 timer. Et forløb tilrettelægges som oftest med 1-2 måneders mellemrum og strækker sig over 4-8 gange.

Et supervisionsforløb bygges op på en systematatisk og struktureret måde, hvor alle deltagere er inddraget. Feedbacken gives ud fra en fælles forståelse af, at supervisionen foregår på en respektfuld, hjælpsom og ressourceorienteret måde.

Det er op til den enkelte supervisant at bestemme, hvad der i supervisionen er fokus på, og hvad der vil være mest nyttigt at få feedback på.

Pris og program efter aftale.