Undervisning

Skræddersyet undervisning

Jeg skræddersyr undervisning til alle, der er optaget af kommunikation, motivation og forandring. Det er til jer, der er nye på området inden for Den Motiverende Samtale. Det er også til jer, der allerede har fokus på at motivere borgere/personer/klienter/patienter til forandringer, og hvor I ønsker endnu større fokus på de faglige værktøjer, der anvendes hertil.

Når jeg tilrettelægger undervisningsforløb, tager jeg altid udgangspunkt i jeres ønsker og mål. Jeg har fokus på, at undervisningen bliver bygget oven på jeres eksisterende viden og praksis, således vi med det samme kan relatere og videreudvikle jeres viden om kommunikation, motivation og forandring.

Det betyder, at vi sammen udvikler de bedst mulige rammer for læring. At vi sammen er optaget af metoden og implementeringen, og dermed øger sandsynligheden for en varig brug af Den Motiverende Samtale.

Undervisningens indhold

Den teoretiske gennemgang vil tage afsæt i baggrunden for metoden Motivational Interviewing og grundlaget for den personcentrerede tilgang til forandrings- og motivationsarbejdet.

Konkrete værktøjer, spørge-lytteteknikker og strategier gennemgås og trænes, så det efterfølgende kan bruges i egen praksis.

Derudover arbejdes der på at træne, hvordan man frembringer og styrker en persons indre motivation for forandring, og hvordan man samarbejder med personen om at udvikle en forandringsplan.

Undervisningsform

Undervisningsformen veksler mellem forskellige pædagogiske virkemidler som kortere teoretiske oplæg, filmklip, eksempler, diskussioner, demonstrationer samt træning og øvelser i mindre grupper. Undervisningen bygger på aktiv og høj grad af involvering.

Pris og program efter aftale.