Den Motiverende Samtale

Hvorfor vælge Den Motiverende Samtale?

Den Motiverende Samtale er en metode og kommunikationsstil, der kan benyttes i alle sammenhænge, hvor du som professionel har fokus på at afklare og motivere til forandring.

Metoden er anbefalet her i landet af Sundhedsstyrelsen og af Socialstyrelsen, og den er relevant inden for både fysisk og psykisk sundhed, misbrug, vejledning, rehabilitering - ja, alle steder, hvor du som professionel har samtaler, der handler om motivation og forandring.

Med Den Motiverende Samtale får du som professionel:

  • viden om, hvordan du holder fokus i dine samtaler
  • træning i at lytte med større opmærksomhed og nærvær
  • og hvordan du med enkle greb styrker personens motivation

Sådan fungerer Den Motiverende Samtale

I al sin enkelthed har Den Motiverende Samtale fokus på, at det er personens egne ord om forandring, der kommer til at vise vejen frem.

Som professionel skaber du motivation ved at hjælpe personen med at afklare eventuel ambivalens. Med dit særlige fokus på at stille spørgsmål og lytte specifikt efter udsagn, der fordrer forandring, kan du på en styrende og samtidig empatisk måde, lede personen i den ønskede retning.

Målet er, at personen bliver bevidst om egne styrker og ressourcer. Midlet er Den Motiverende Samtales samarbejde og autonomi. Herved gøres forandringen bevidst, italesat og peger i retning af handling.

Den Motiverende Samtale har sin styrke ved at være en enkel metode, der er styrende. Den har klare rammer og struktur. Det er den professionelles opgave at frembringe og styrke personens udsagn, der på forskellig vis indikerer potentiale og forandring. Dette gøres ved hjælp af indsigten i, hvad motivationen reelt indeholder og en bevidst brug af metodens værktøjer.

Om metoden

Metoden opstod i USA inden for alkoholområdet i starten af 80'erne, hvor den amerikanske psykolog William R. Miller var optaget af, hvad der lå til grund for at nogle patienter ændrede vaner og andre ikke gjorde.

Gennem en årrække sammenholdt Miller patienternes succes i deres behandling med de professionelles kommunikation. Det var gennem disse studier, Miller fik større og større indsigt i, hvad der ligger til grund for patienters motivation, og hvad de professionelle bør gøre, for at hjælpe patienterne bedst muligt.

I studierne viste det sig, at det var vigtigt, at patienterne selv fandt deres egne grunde til at  ændre på deres situation. Og at de patienter med de bedste forandringsresultater også havde haft professionelle, der i høj grad mestrede empatisk lytning. Det blev og er stadig udgangspunktet for motivationsarbejdet.

Vil du læse mere om metoden?

Helene Foss og Tina Haren har skrevet en introduktion til Den Motiverende Samtale. Læs artiklen her.

Lær Den Motiverende Samtale