Aarhus ungdomscenter

Rusmiddelteamet i Aarhus Kommunes Ungdomscenter har i 2016 – 2017 modtaget undervisning og supervision i Den Motiverende Samtale.

Rusmiddelteamet arbejder med unge under 18 år, der har problemer med rusmidler ud fra U18-modellen, der favner både rådgivning, udredning og behandling. Rusmiddelteamet har i den grad taget metoden til sig.

De optager samtaler til brug ved supervision og underviser nu også andre fagpersoner i brugen af metoden indenfor ungdomsområdet.

Hanne Eriksen, faglig koordinator i rusmiddelteamet, har beskrevet forløbet således:

Rusmiddelteamet i Århus Kommunes Ungdomscenter har i 2016 – 2017 modtaget et undervisnings- og supervisionsforløb i MI, hvor Helene Foss var underviser og supervisor.

Rusmiddelteamet arbejder med unge under 18 år, der har problemer med rusmidler ud fra U18 modellen, der favner både rådgivning, udredning og behandling.

Vi har været meget tilfredse med og har fået stor udbytte af forløbet, som har understøttet vores ungesyn og behandlingstilgang. Vi er blevet styrket og trænet i at hjælpe de unge med forandringsprocesser. Ved hjælp af målrettede og nysgerrige spørgsmål, fokus på de unges forandringsudsagn og forskellige former for refleksioner, har vi styrket praksis i at du unge skal være aktører i eget liv. Vores tro på, at vi kan hjælpe unge med at blive motiveret til forandringer i forhold til rusmiddelproblematikker er steget markant.

Som en side gevinst har vi ved hjælp af lydoptagelser fået stor indblik i hinandens arbejde, hvilket har bidraget til læring og øget tryghed i teamet.

Samtlige deltagere kan varmt anbefale et tilsvarende forløb med Helene som underviser og supervisor.

 

Comments are closed.