Allorfik, Grønland

Allorfik, Videncenter om Afhængighed i Grønland blev oprettet 1. januar 2016 mhp. at implementere National plan for fremtidens misbrugsbehandling, der beskriver et gratis, nationalt tilbud til voksne med rusmiddel- og spilproblemer. Siden 2018 har jeg været tilknyttet som underviser og supervisor for alle medarbejdere.

Siden 2019 har jeg to gange årligt rejst til Grønland for at undervise medarbejdere i Den Motiverende Samtale på Nøglepersonsuddannelsen.

I Allorfik, Videncenter om Afhænighed, er jeg tilknyttet som underviser og supervisor inden for rusmiddelområdet. Alle fem centre i Grønland har siden 2019 modtaget månedlig MI metode supervision.

Jeg har i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere udviklet den nu gældende behandlingsplan, således den og passer til grønlandske forhold og kultur og stemmer overens med de gældende retningslinjer, så de lever op til de internationale retningslinjer.

I dag (2021) er Den Motiverende Samtale en grundsten i al behandlingsarbejdet, inden for både alkohol, hash og spilafhængighed. Metoden anvendes i de individuelle samtaler, i parsamtaler og i pårørendesamtaler.

Allorfiks grønlandske psykologer er blevet sidemandsoplært i rollen som underviser og supervisor inden for Den Motiverende Samtale. De er nu ansvarlige for at oplære nyansatte i de grundlæggende værktøjer ift. metoden og behandlingsplanen. Dette tiltag har skabt stor gevinst, og i dag findes der derfor unikt materiale omkring behandlingsforløb og oplæring i MI på både dansk og grønlandsk sprog.

Min rolle hos Allorfik er i dag overordnede MI supervisor ift. vedligehold og fortsat udvikling og implementering.

Comments are closed.