Kræftens Bekæmpelse

I et nyt projekt (forår 2021) i Kræftens Bekæmpelse underviser jeg en gruppe sygeplejersker, som skal indgå i en videnskabelig lodtrækningsundersøgelse, som er forankret i Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, COMPAS.

Lungekræft er blandt de kræftformer, hvor der ses stor social ulighed både i forekomst og overlevelse. Samtidig har patienterne ofte svære fysiske og psykologiske symptomer som følge af sygdommen. Flere sårbare lungekræftpatienter modtager ikke optimal behandling enten på grund af dårlig fysisk helbredstilstand eller vanskeligheder ved at nå frem til behandlingen. Manglende viden om, hvordan man navigerer i Sundhedsvæsenet kan være en barriere, der forhindrer sårbare lungekræftpatienter i at modtage optimal behandling.

Interventionen er et individuelt tilpasset forløb, der tilbydes til sårbare lungekræftpatienter med begrænsede individuelle og sociale ressourcer, og som er i særlig risiko for ikke at kunne gennemføre den planlagte behandling. I projektet følger en navigator-sygeplejerske patienten før, under og efter behandlingen med det formål at forberede og støtte patienterne fysisk og psykisk til at modtage og gennemføre behandlingen. Effekten af interventionen evalueres i forhold til overlevelse, gennemførelse af behandling samt symptombyrde og livskvalitet.

Min opgave i projektet er målrettet at give sygeplejerskerne den teoretiske viden og træne kommunikationsfærdighederne, så de på bedst mulig vis, kan frembringe, forstørre og vedligeholde patienternes motivation til at følge behandlingen.

I tæt samarbejde med de projektansvarlige i Kræftens Bekæmpelse, er der udvalgt særlige områder inden for Den Motiverende Samtale, som sygeplejerskerne trænes i for bedst muligt at kunne hjælpe patienten igennem behandlingsforløbet i Sundhedsvæsenet.

Comments are closed.