Kriminalforsorgen

I løbet af efteråret 2017 underviste jeg rådgiverne i Kriminalforsorgen på grunduddannelser i Den Motiverende Samtale (MI). Forløbet er udarbejdet i tæt samarbejde med udviklingskonsulenter i direktoratet for Kriminalforsorgen, så metoden kan anvendes i samspil med eksisterende redskaber og metoder.

MI er en væsentlig del af rådgivernes færdigheder, og metoden er vigtig i forhold til at frembringe og styrke forandring hos klienterne. Derfor afholdtes der i løbet af efteråret 2017 nye grunduddannelser i Den Motiverende Samtale i Kriminalforsorgen.

Det har været centralt, at forløbene er blevet udarbejdet i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen, så Den Motiverende Samtale kan anvendes og understøtte eksisterende redskaber og metode. Grunduddannelserne foregår som tredags kurser. Inden første undervisningsdag modtager deltagerne forberedende materiale.

Det sagde kursisterne

MI giver mig en større opmærksomhed på hvordan samtalen kan matche den enkelte. Refleksioner kan skabe tilpas forstyrrelse hos den enkelte og frembringe forandringsudsagn! Tak for tre fantastiske og lærerige dage.

- Jette Jochimsen, KiF Haderslev

MI undervisningen har været lærerig og meget inspirerende. Så simpelt og dog så svært. Simpelt fordi jeg blot skal lære at lytte og spørge rigtigt. Det virker så nemt og er meget logisk. Svært fordi gamle vaner skal laves om, MEN det giver så god mening, at det skal kæmpes for. Det skal trænes og praktiseres - godt for de indsatte!!

- Heidi Vibeke Hoeg, Sdr. Omme Fængsel

Hej Helene,

Det har været en fornøjelse at deltage i din undervisning. Du er så fuld af liv og energi. Det smitter 🙂

Tak for nogle dejlige, lærerige dage. Jeg vil især tage refleksion og opfølgning/opsummering med i min dagligdag. Tak!

- Mai Skole, Kragskovhede fængsel

Helene formår at bringe praksis ind i et læringsrum, så det skaber tryghed, læring og forståelse for brugen af MI. Og så får man altid et smil med på vejen!

- Carina Tapdrup Nielsen, KiF Glostrup

Comments are closed.