Misbrugscenter Herning

Et undervisnings- og supervisionsforløb i Den Motiverende Samtale for alle medarbejdere inden for alkohol og stofområdet. Her er tænkt læring på tværs af faggrupper og teams.

Et sted hvor Den Motiverende Samtale nu "sidder i væggene” og hvor implementering og fortsat vedligeholdelse er en naturlig del af planen.

Grunduddannelsesforløbet bestod af i alt 2 moduler med i alt 4 dages undervisning/træning fordelt på 2 x 2 dage over en periode på ca. 4 uger. Mellem første og andet undervisningsmodul deltog medarbejderne i mindre læringsgrupper i ca. tre timer, hvor de trænede værktøjerne fra undervisningen.

På grunduddannelsen trænede deltagerne teknikker og redskaber fra den motiverende samtale, herunder blandt andet: Personcentrerede samtaleteknikker, at mobilisere indre motivation, at give information og håndtering af modstand. Al undervisning tog udgangspunkt i deltagernes hverdag og havde fokus på træning og overførbarhed til praksis.

Supervision på brugen af metoden i praksis

For at sikre vedligeholdelse og implementering af metoden, blev der planlagt et længerevarende supervisionsforløb, hvor deltagerne sammen med underviseren mødes en halv dag med cirka en måneds mellemrum. Deltagerene blev delt op i mindre grupper. Der var fokus på, at de arbejdede videre med værktøjerne fra undervisningsforløbet, og metodesupervisionen tog udgangspunkt i båndede samtaler fra deltagernes praksis. Der blev planlagt fem halve supervisionsdage. Al opfølgning havde fokus på fastholdelse, videreudvikling og anvendelse af metoden i praksis, så der kunne sikres effekt af kompetenceudviklingen.

Yderligere undervisning

Efter endt supervision samledes alle deltagere igen for at udveksle erfaringer med metoden i de forskellige teams. Herefter fik deltagerne i grupper yderligere undervisning i Den Motiverende Samtale. Dette med henblik på at udnytte metodens værktøjer i de eksisterende gruppeforløb, der var en del af misbrugscenterets behandlingstilbud.

Fortsat vedligeholdelse

Status for kompetenceudviklingen på Misbrugscenter Herning er, at de i et halvt år har haft selvkørende supervisionsteams. For at vedligeholde og fornye kompetencerne er der nu aftale om små ”brush up” møder cirka en gang hver tredje måned. I dag er MI en fast  del af behandlingstilbuddet og en integreret del hos de fagligt dygtige misbrugsbehandlere.

Comments are closed.