Psykiatrisk Center Sct. Hans

Psykiatrisk Center Sct. Hans har de seneste 10 år haft fokus på at udvikle og implementere Den Motiverende Samtale (MI). I 2014 blev jeg tilknyttet som underviser. Et forløb som har taget til i omfang, og i dag har jeg fortsat tilknytning i form af underviser og supervisor.

Psykiatrisk Center Sct. Hans, afd. R og afd. M har som led i en kompetenceudviklingsstrategi prioriteret, at medarbejdere oparbejder kompetencer i anvendelsen af MI. MI som metode anses som en betydningsfuld tilgang i samarbejdet med patienter, for at kunne støtte og skabe grobund for forandring. Det har været ønsket, at ”ånden” i MI skal være et bærende fundament i pleje/behandling hvor værdier som accept, medfølelse, ligeværdigt samarbejde og patienters eget argument for forandring, er nøglen til at forandring kan finde sted hos den enkelte patient.

I meget tæt samarbejde med ledelse og udviklingsansvarlige har jeg skræddersyet grunduddannelser på tværs af afdelinger og professioner.

Forløbene er målrettet medarbejdere, der ikke er bekendt med MI eller som har begrænset kendskab til metoden. Kurset er tilrettelagt på en sådan måde, at medarbejderne oparbejder kompetencer i brugen af MI, specifik tilpasset det psykiatriske felt. Disse kompetencer understøttes, fastholdes og udvikles efterfølgende af de MI-nøglepersoner, der i forvejen er uddannet (i tidligere forløb) på alle afsnit. Det foregår ved med regelmæssig supervision.

Comments are closed.