Røde Kors

I Røde Kors Asylafdeling undervises og trænes en gruppe ansatte, der har funktion som rådgivere. En stor del af deres arbejde handler om at skabe motivation hos asylansøgerne i forhold til deres ændrede livssituation. Helt konkret er ønsket med grunduddannelsen, at få fælles kompetencer indenfor MI. Forløbet starter i september 2017 og slutter i februar 2018.
Undervisningen er fordelt på 2 + 1 + ½ + ½ dag. Der er en lille måneds tid imellem undervisningsdagene, så ny teori kan nå at blive trænet og implementeret i mellemtiden. Holdet er lukket, så der kan arbejdes ud fra konkrete arbejdsgange og eksempler fra praksis. Holdet er sammensat på tværs af fagområder og på tværs af landsdele. Herved opnås et fælles sprog, fælles faglige platform og øget samarbejde imellem afdelingerne.

Efter de første to dages undervisning havde deltagerene følgende kommentarer til, hvad de havde fået med sig:

- øget opmærksomhed på at lytte efter forandringsudsagn
- fornyet lyst til at anvende værktøjerne fra metoden
- interesse i at arbejde helt bevidst med fokus på at fremme motivation
- dejligt selskab"

Røde Kors anvender fortsat metoden, og får ad hoc supervision i de forskellige afdelinger. I tæt samarbejde er der udviklet målrettet materiale, f.eks. MI guide, visuelle samtalekort og information til tolke.

I 2020 har Røde Kors desuden valgt at MI-uddanne frivillige inden for repræsentantområdet.

 

Comments are closed.