Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern kommune

I Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern kommune ønskede man i 2019 at opkvalificere medarbejderne med MI. Undervisning og supervision er i høj prioritet på tværs af afdelinger.

Jeg har med måneders mellemrum min faste gang i det vest-jyske Rusmiddelcenter.

Medarbejderne i Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern kommune har forskellige funktioner. F.eks. behandling af borgere med problematisk forbrug af rusmidler – stof og alkohol.  Åben Rådgivning, SKP-opgaver (§99) og Housing First.

Alle medarbejdere har over tre dage i starten af 2020 deltaget på en grunduddannelse, der tog afsæt i de teoretiske sider af metoden, træning i at lytte efter ambivalens, tydeliggøre ønsker og grunde til forandring, hvorefter, i samarbejde med borgeren, at lave en plan. For at gøre teorien og træningen så praksisnær som muligt, blev der taget udgangspunkt i relevante situationer fra alles praksis.

Efter grunduddannelsen var der ønske om at fortsætte med udviklingen og vedligeholdelsen af MI-kompetencerne. Der blev i fællesskab mellem mig som supervisor, ledelse og alle medarbejdere lavet en plan for, hvordan et supervisionsforløb på bedst mulige måde kunne etableres. På baggrund af den, har der igennem hele 2020 været gennemført supervision hver 3.- 4. måned.

Ved hver supervisionsgang er der et overordnet tema. De har ønsket at få mere viden og træning i fx MI anvendt i gruppebehandling. Supervisionen planlægges således efter aktuelle behov og ønsker, og tilrettelægges, så der i løbet af dagen både tilføres ny viden, demonstreres, trænes, gives feedback og kobles til praksis.

Comments are closed.