Skanderborg Kommune

Kompetenceudvikling i Den Motiverende Samtale i Skanderborg Kommune. En indsats under sundhedsplanen for frontmedarbejdere i Skanderborg Kommune, 2014-2016, 156 medarbejdere.

Målgruppen omfattede medarbejdere inden for fagområderne Børn & Unge, Beskæftigelse & Sundhed samt Ældre & Handicap. Disse områder omfatter blandt andre sygeplejersker, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, diætister, sagsbehandlere, pædagoger, UU-vejledere, bostøtter og værkstedsledere.

Undervisningsforløbet bestod af fire dages grunduddannelse, 6 måneders læringsgrupper med e-learning  og efterfølgende supervision, hvor udgangspunktet var lydoptagelser fra samtaler fra praksis.

Om opgaven

Som et tiltag i operationaliseringen af strategispor 6 i kommunens sundhedspolitik – omhandlende sundhed som en fælles opgave – udbød Sundhedsfremmecentret i perioderne 2014-2015 og 2015- 2016 et grunduddannelsesforløb i Den Motiverende Samtale. Forløbet blev udbudt til frontmedarbejdere fra områderne Børn og Unge, Beskæftigelse og Sundhed samt Ældre og Handicap. Forløbet blev finansieret af en intern central projektpulje (OIK-puljen), og medarbejdernes tid blev dækket lokalt.

Hvad vi lærte

Evalueringen af tiltaget understreger vigtigheden af:

  • en dygtig, stabil og gennemgående underviser med en høj grad af legitimitet og engagement
  • at udbyde uddannelsesforløbet på tværs
  • tæt involvering af ledere
  • kontinuerligt og fortsat ledelsesfokus på implementering og fastholdelse
  • sparring/ erfaringsdeling
  • at få udarbejdet praktiske redskaber til brug under og efter endt grunduddannelse

Fortsat udvikling og supervision

Medarbejdergruppen inden for Det Kommunale Sundhedscenter har siden da valgt at fortsætte udviklingen af deres MI kompetencer vha. to årlige dage med MI supervision. På disse dage er der fokus på MI, gruppeforløb og det seneste års tid også en integrering af ACT.

 

Comments are closed.