Skanderborg Kommune

Kompetenceudvikling i Den Motiverende Samtale i Skanderborg Kommune. En indsats under sundhedsplanen for frontmedarbejdere i Skanderborg Kommune, 2014-2016, 156 medarbejdere.

Målgruppen omfattede medarbejdere indenfor fagområderne Børn & Unge, Beskæftigelse & Sundhed samt Ældre & Handicap. Disse områder omfatter blandt andre sygeplejersker, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, diætister, sagsbehandlere, pædagoger, UU-vejledere, bostøtter og værkstedsledere.

Undervisningsforløbet bestod af fire dages grunduddannelse, 6 måneders læringsgrupper med e-learning  og efterfølgende supervision, hvor udgangspunktet var lydoptagelser fra samtaler fra praksis.

Om opgaven

Som et tiltag i operationaliseringen af strategispor 6 i kommunens sundhedspolitik – omhandlende sundhed som en fælles opgave – udbød Sundhedsfremmecentret i perioderne 2014-2015 og 2015- 2016 et grunduddannelsesforløb i Den Motiverende Samtale. Forløbet blev udbudt til frontmedarbejdere fra områderne Børn og Unge, Beskæftigelse og Sundhed samt Ældre og Handicap. Forløbet blev finansieret af en intern central projektpulje (OIK-puljen), og medarbejdernes tid blev dækket lokalt.

Hvad vi lærte

Evalueringen af tiltaget understreger vigtigheden af:

  • en dygtig, stabil og gennemgående underviser med en høj grad af legitimitet og engagement
  • at udbyde uddannelsesforløbet på tværs
  • tæt involvering af ledere
  • kontinuerligt og fortsat ledelsesfokus på implementering og fastholdelse
  • sparring/ erfaringsdeling
  • at få udarbejdet praktiske redskaber til brug under og efter endt grunduddannelse

Comments are closed.