Socialstyrelsen

Undervisning, træning og supervision i Den Motiverende Samtale for socialfaglige medarbejdere og konsulenter i KC Prostitution.

To identiske forløb for socialfaglige medarbejdere og konsulenter i KC Prostitution. Forløbene bestod af  fire undervisningsdage og 7 halve dages supervision i perioden december 2014  til oktober 2017.

Indsatsens mål har været at sikre et målrettet tilbud af høj kvalitet, der kan støtte op om en forandringsproces, der medvirker til at forbedre målgruppens livssituation.

Undervisningsforløbet

Grunduddannelsesforløbet i Den Motiverende Samtale på begge forløb bestod af i alt 2 moduler med i alt 4 dages undervisning/træning fordelt på 2 x 2 dage over en periode på ca. 4 uger. Mellem første og andet undervisningsmodul trænede deltagerne konkrete værktøjer, der var gennemgået i løbet af undervisningen.

Dvs. åbne spørgsmål, refleksioner, bekræftelser og opsummeringer.  Derudover træning i at indlede samtalen, sætte dagsorden, holde fokus, bruge skalaer og frembringe motivation. Træning efter andet modul havde fokus på ambivalens, modstand, at give information på en dialogbaseret måde, at lave en plan og afrunding af samtalen. Kort fortalt var der i hele forløbet nøje sammenhæng mellem teori, træning og praksis.

Supervision på brugen af metoden i praksis

For at sikre vedligeholdelse og implementering af metoden, blev der planlagt et længerevarende supervisionsforløb, hvor deltagerne sammen med underviseren mødes en halv dag med cirka en måneds mellemrum. Der vil være fokus på, at deltagerne arbejder videre med værktøjerne fra undervisningsforløbet, og supervisionen tager udgangspunkt i båndede samtaler fra deltagernes praksis. Der blev planlagt 7 halve supervisionsdage.

Supervisionen bestod dels af at lytte og analysere en båndet samtale fra praksis, teori gennemgang og drøftelser af, hvordan metoden kan anvendes og supplere andre eksisterende værktøjer og arbejdsgange.

Al opfølgning havde fokus på fastholdelse, videreudvikling og anvendelse af metoden i praksis, så der blev sikret effekt af kompetenceudviklingen.

Comments are closed.