Svendborg Kommune

Forsorgscenter Sydfyn har taget grunduddannelse i Den Motiverende Samtale i efterår/vinter 2012. Siden da supervision på brugen af metoden i praksis 3-4 gange årligt.

Alle medarbejdere i Behandlingscenter Svendborg var på grunduddannelse i Den Motiverende Samtale i efterår/vinter 2012.

I seks år, frem til 2018 har medarbejderne på Forsorgscenter Sydfyn vedligeholdt metoden ved hjælp af supervision 3-4 gange årligt. Nyansatte medarbejdere deltager på de åbne grunduddannelser, så alle medarbejdere har samme faglige viden og kunnen inden for metoden.

Supervisionsholdene er sammensat ud fra deres teams. Hvert team får to timers supervision. Medarbejderne har til hver gang udvalgt et emne eller en sag, som bliver behandlet i en vekselvirkning af sagssupervision og genopfriskning af metodens processer, værktøjer og strategier.

I perioden 2019 og frem til nu er der inden for alkohol-, stof- og ungeområdet er der ligeledes supervision 4 gange årligt. Supervisionen bygger på aktuelle sager, lydoptagelser eller specifikke emner.

Comments are closed.