UngSyd

I løbet af 2016 og 2017 har Helene Foss undervist personalegruppen i Ung Syd - nu Ung Odense.

Ud over den grundlæggende teori i metoden blev metoden tilpasset medarbejdernes forskellige arbejdsfelter og fagområder inden for ungdomscentret. Metoden understøttede Ung Odenses kerneopgave:

  • At skabe attraktive fritids- og læringsmiljøer, der udvikler børn og unge personligt, fagligt og socialt.
  • At skabe rammer for udvikling af positive fællesskaber blandt børn og unge.
  • At skabe en platform for udvikling af børn og unges egne ideer, interesser og projekter.
  • At involvere relevante lokale samarbejdspartnere i opgaveløsningen.

Comments are closed.