Referencer

Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern kommune

I Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern kommune er undervisning og supervision højt prioriteret på tværs af afdelinger....

Kræftens Bekæmpelse

I et nyt projekt i Kræftens Bekæmpelse underviser jeg en gruppe sygeplejersker i bedst muligt at kunne hjælpe patienten igennem behandlingsforløbet i Sundhedsvæsenet....

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Psykiatrisk Center Sct. Hans har de seneste 10 år haft fokus på at udvikle og implementere Den Motiverende Samtale (MI). I 2014 blev jeg tilknyttet som underviser....

Allorfik, Grønland

Siden 2018 har jeg været tilknyttet som underviser og supervisor for alle medarbejdere ved Allorfik, Videncenter om Afhængighed i Grønland ....

Socialstyrelsen

Undervisning, træning og supervision i Den Motiverende Samtale for socialfaglige medarbejdere og konsulenter i KC Prostitution....

Røde Kors

I Røde Kors Asylafdelings personalesektion undervises og trænes en gruppe ansatte i at skabe motivation hos asylansøgerne i forhold til deres ændrede livssituation....

Svendborg Kommune

Forsorgscenter Sydfyn har taget grunduddannelse i Den Motiverende Samtale i efterår/vinter 2012. Siden da supervision på brugen af metoden i praksis 3-4 gange årligt....

Skanderborg Kommune

Kompetenceudvikling i Den Motiverende Samtale i Skanderborg Kommune. En indsats under sundhedsplanen for frontmedarbejdere i Skanderborg Kommune, 2014-2016, 156 medarbejdere....

Sundhedsstyrelsen

På Sundhedstyrelsens Alkoholbehandleruddannelse undervises landets alkoholbehandlere i MI. Siden 2012 har Helene stået for MI undervisningen på model 2....

Regionshospitalet Randers

MI-undervisning til læger og sygeplejersker på akutafdelingen og MS3. Formålet er at støtte patienter med svære rusmiddelproblemer til at gennemføre behandling...

Socialpædagogerne

Siden 2017 har Helene flere steder i landet holdt oplæg for fagforeningen Socialpædagogerne's medlemmer om den motiverende samtale, og om hvordan man arbejder med motivation i praksis....

Sønderborg Kommune

På Sønderborg Misbrugscenter har alle medarbejdere i løbet af vinteren 2016 fået tre dages grunduddannelse i den motiverende samtale. I samarbejde med leder blev der lagt en plan for den videre udvikling og supervision....

Andre steder Helene har undervist

 • Misbrugscenter Norddjurs
 • Socialpsykiatrien, Skanderborg Kommune
 • Kriminalforsorgen
 • Misbrugscenter Herning
 • Socialstyrelsen, Center for udsatte voksne
 • Børne- og familiecenteret, Vejle
 • Roskilde Kommune
 • Sundhedsfremmecenteret i Skanderborg kommune
 • Lokalpsykiatri Varde
 • Region Syd, HR udvikling
 • Familieorienteret alkoholbehandling, Langeland kommune
 • Kost og træning, Herning Kommune
 • Ribe Amts dyrlægeforening/Varde dyrlægekreds
 • Fonden Familiekollektivet Nøddebo, Sønderborg
 • Odense Kommune, tandplejen
 • Centrovise, Kvægavl Fyn
 • COK
 • Cevica
 • Socialpædagogerne
 • Ung Syd, Odense Kommune
 • Unge & Rusmidler, Odense Kommune
 • Ungevejledningen, Herning Kommune
 • Nørbygård, Hansholm
 • Udførerområdet for pædagogisk støtte og ledsagelse, Københavns kommune
 • Misbrugscenter Sønderborg
 • Esbjerg Kommune
 • Abbvie
 • Alkoholbehandlingen, Odense Kommune
 • Alkohol- og Stofområdet, Kolding Kommune
 • Aarhus universitet
 • CEB revaafdelingen, Herning
 • Rusmiddelcenter Randers
 • Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern
 • Psykiatrisk Center Sct. Hans
 • Tværfagligt Smertecenter, Aalborg