Andre siger…

Rusmiddelteamet i Århus Kommunes Ungdomscenter har i 2016 – 2017 modtaget et undervisnings- og supervisionsforløb i MI, hvor Helene Foss var underviser og supervisor. Rusmiddelteamet arbejder med unge under 18 år, der har problemer med rusmidler ud fra U18 modellen, der favner både rådgivning, udredning og behandling.

Vi har været meget tilfredse med og har fået stor udbytte af forløbet, som har understøttet vores ungesyn og behandlingstilgang. Vi er blevet styrket og trænet i at hjælpe de unge med forandringsprocesser. Ved hjælp af målrettede og nysgerrige spørgsmål, fokus på de unges forandringsudsagn og forskellige former for refleksioner, har vi styrket praksis i at du unge skal være aktører i eget liv. Vores tro på, at vi kan hjælpe unge med at blive motiveret til forandringer i forhold til rusmiddelproblematikker er steget markant.

Som en side gevinst har vi ved hjælp af lydoptagelser fået stor indblik i hinandens arbejde, hvilket har bidraget til læring og øget tryghed i teamet.

Samtlige deltagere kan varmt anbefale et tilsvarende forløb med Helene som underviser og supervisor.

 

Hanne Eriksen, Faglig koordinator, Rusmiddelteamet
http://www.aarhus.dk

God undervisning i et forståeligt sprog. Undervisningen var ikke for "højtragende" og en god blanding af praksis, film (viatulalitet) og øvelser. God dymnamik. Helene er en god formidler af budskabet med en fantastisk positiv udsråling og god til at lytte og skabe positiv dynamik og stemning.

Det bedste jeg har lært er at lytte efter forandringsudsagn, at være lyttende og spørgende.

 

Stina Weber Frederiksen, Fængselsbetjent, Kriminalforsorgen Syddanmark Institution Lillebælt Vejle Arrest
http://www.kriminalforsorgen.dk/Vejle-Arrest-4018.aspx

Jeg har med MI fået effektive redskaber ud i min egen dialog med mennesker. Jeg føler mig med en MI uddannelse i stand til at udforske mine klienters ambivalens og deres egne argumenter for forandring. Den helt store forskel for mig har været, at få viden om, og redskaber til, at kunne reflektere og opsummere på klientens egne udsagn, og på den måde frembringe forandring.

 

Jeg har haft Helene Foss Kjeldsen, som underviser på MI grundkursus og i MI i grupper. Hertil har vi på min arbejdsplads i forbindelse med et udviklingsprojekt benyttet Helene som underviser på éndagsundervisning.

 

Med Helene som underviser, har jeg følt mig i trygge hænder, og hendes nærværende, motiverende og anerkendende tilgang, har givet mig tro på, og lyst til, at udvise den bedste side af mig selv, i strukturerede, humoristiske og fagligt kompetente rammer.

Charlotte Bjerregaard , Pædagogisk supervisor
http://www.langelandkommune.dk/